SREDSTVO ZA UKLANJANJE GAREŽI ASTRA EXPRESS 40

260.00 din +PDV

Broj poseta: 10685

  • Podeli stranicu:

ASTRA EXPRESS

SREDSTVO ZA UKLANJANJE GAREŽI

-DELUJE BRZO I EFIKASNO

-OMOGUĆAVA UŠTEDU OGREVA I DO 35 %

-KORISTI SE TOKOM REDOVNOG LOŽENJA

-SMANJUJE UZROKE POŽARA

-ISPUNJAVA STROGE EKOLOŠKE NORME EVROPSKE UNIJE

ASTRA EXPRESS KOMBI PAK SLUŽI ZA KATALITIČKO UKLANJANJE GAREŽI OD ČVRSTIH GORIVA I LOŽ ULJA. JEDNOSTAVNIM STAVLJANJEM NA RASPALJENI ŽAR KOD POTPUNO OTVORENIH ULAZNIH I IZLAZNIH OTVORA PEĆI OBEZBEĐUJE ČISTO LOŽIŠTE I DIMOVODNE KANALE RADI PRAVILNOG I EKONOMIČNOG SAGOREVANJA. ASTRA EXPRESS NE SPALJUJE GAREŽ STVARANJEM VISOKIH I OPASNIH TEMPERATURA VEĆ RAZLAŽE GAREŽ NA UOBIČAJENOJ TEMPERATURI PEĆI. 

UPOTREBA
- OTVORITI DONJA VRATANCA PEĆI
-  OTVORITI ODVOD DIMA KA DIMNJAKU
-  NEOTVORENU KESICU UBACITI NA RASPALJENI ŽAR

 

POSLE  15-20 MINUTA NASTAVITI UOBIČAJENO KORIŠĆENJE PEĆI!

UČINAK:

SAGOREVANJEM PRAHA NALEPI GAREŽI I SMOLE POSTAJU TROŠNI, ODVAJAJU SE OD ZIDOVA DIMNJAKA I U SLEDEĆIH 2-3 DANA PADAJU NA DNO. JEDNA KESICA OD 15 GRAMA JE DOVOLJNA ZA PROSEČNO ZAPRLJANU PEĆ SNAGE DO 7 kW. KOD JAKO ZAPRLJANIH PEĆI ILI PEĆI/KOTLOVA VEĆE SNAGE PREPORUČUJEMO VEĆA PAKOVANJA ILI ISTOVREMENU UPOTREBU 2-4 MANJA PAKOVANJA. TOKOM GREJNE SEZONE NEOPHODNO JE PEĆ OČISTITI JEDNOM MESEČNO.

SREDSTVO ZA UKLANJANJE GAREŽI ASTRA EXPRESS 40

Image verification