Kotao na pelet Termomont TKU3 25

Pozovite za cenu

Broj poseta: 2216

Kotao na pelet Termomont TKU3 25

Kotao TKU3 20 Pellet je u potpunosti prilagođen sagorevanju drvenog peleta (stepen korisnosti 87%) i u potpunosti ispunjava zahteve norme EN 303-5.
Kotao je integrisan sa spremnikom kapaciteta za oko 170 kg peleta koji se može slobodno pomerati u odnosu na kotao.
Sastavni delovi kotla su sigurnosni thermostat zaštite od pothlađivanja, termometar, dve pokretne pepeljare za lakšu manipulaciju pepela kao i pribor za čišćenje.
Garancija na gorionik iznosi 2 godine, dok je garancija na kotao 5 godina uz uslov montaže prema priloženom uputstvu.

 Gorionik TERMEC

Gorionik TERMEC predstavlja jedinstven proizvod na našem tržištu za kvalitetno potpuno sagorevanje drvenog peleta.
Proizvod se sastoji od samog gorionika (koji se montira na vrata kotla) i od pužnog transportera koji se stavlja u rezervoar peleta.
Rad gorionika je potpuno automatski i može se programirati za svaki dan u sedmici posebno.
Za razliku od ostalih slicnih proizvoda na tržištu gorionik TERMEC poseduje dodatni pužni transporter smešten u samom telu gorionika pomocu koga se pelet mehanicki doprema u plamenu cev te potom
izduvavanjem od strane ventilatora u kotlu formira plamen. Dodatni interni pužni transporter je utoliko važan što sa sigurnošcu sprecava da plamen iz kotla prodre nazad ka gorioniku i spremniku.
Osnovna verzija gorionika TERMEC 50 pokriva opseg snage 10-50 KW i može se montirati na sve tropromajne kotlove cija snaga ne prelazi 50 KW. Za kotlove snage 50-100 KW postoji verzija TERMEC 100.

TKU3 PELLET 25
Opseg snage (kW) 20-25
Otpor ložišta (mbar) 25
Zapremina vode (l) 100
Temperatura izlaznih dimnih gasova (°C) 150
Zapremina ložišta (dm3) 76
Električni priključak (V/Hz) 230/50
IP zaštita 30
Radni temperaturni opseg 60-90
Minimalna temperatura povratnog voda 60
Dopušteno gorivo Pelet od drva, kalorijske moći >17,5 MJ/kg,
 prečnika 6mm, dužine 35mm,
 maksimalne vlažnosti 8%
Otvor gornjih vrata (mm2) 320x220
Otvor donjih vrata (mm2) 320x320
Maksimalni radni pritisak (bar) 2,5
Stepen iskorišćenosti 91%
Klasa kotla prema EN 303-5 3
Težina bez bunkera (kg) 270
Težina sa bunkerom (kg) 345

Preuzmite prospekt Termomont TKU3 kotlova na pelet
Preuzmite uputstvo za upotrebu Termomonz TKU3 kotlova
Preuzmite uputstvo za gorionik na pelet

Kotao na pelet Termomont TKU3 25

Image verification