Kamin na pelet BIOLUX

Pozovite za cenu

Broj poseta: 4583

Kamin na pelet BIOLUX Radijator Kraljevo

BIOlux namenjen je sagorevanju drvenog peleta prečnika 6mm I dužine do 25mm a sve prema standardu izrade peleta ONORM M 7135.

Ovaj proizvod Radijator inženjeringa namenjen je za montažu u samom objektu koji se greje.Za razliku od klasičnih kotlova nije potreban poseban prostor tj. kotlarnica.Međutim,zbog delikatnosti procesa sagorevanja koji se odvija u okviru stambenog prostora, prilikom odabira mesta montaže kao I prilkjučenja na dimnjak konsultovati stručna lica ovlašćena od strane proizvođaća ili direktno Radijator inženjering.
Mogućnost montaže na fasadne dimjake minimalnog prečnika 100mm.Dimni izlaz iz kamina prečnika 80mm.
Energija koja se dobija sagorevanjem prenosi se grejanjem u prostor na dva načina.
Snaga preneta na kotlovski deo a koja se predaje radijatorima je 14 kW
Snaga koja se emituje u okolni prostor zračenjem 6 kW
U okviru BIOlux-a instalirani su:
cirkulaciona pumpa,
ekspanziona posuda od 10 litara,
presostat vode,
presostat vazduha,
 Proces sagorevanja vođen je automatski,korisnik bira jednu od tri moguće snage sagorevanja.Potpaljivanje je električno.Moguće je radni režim I period prestanka rada isprogramirati sedmodnevnim tajmerom.

Kamin na pelet BIOLUX

Image verification