LG THERMA V

Šta je THERMA V?

THERMA V je najnoviji sistem toplotne pumpe vazduh/voda kompanije LG, naročito dizajniran
za novogradnju i za renoviranje, pomoću napredne tehnologije zagrevanja kompanije LG,
uz štednju energije. THERMA V se može koristiti kao rešenje za različite tipove grejanja, od
podnog grejanja do snabdevanja toplom vodom iz više toplotnih izvora.

Energetski efikasna primena
THERMA V pruža najbolje rešenje za zagrevanje doma i za snabdevanje toplom vodom, uz tehnologiju invertera kompanije LG.
On je 4 puta eneretski efikasniji od sistema kotlova, jer apsorbuje energiju iz okruženja.

Optimalna primena

Napredni softver za izbor modela omogućava dizajnerima da izaberu optimalni THERMA V model na osnovu lokacije i
faktora okruženja.

Pouzdana primena

Opseg grejanja za spoljnu temperaturu je do -20°C, a
temperatura ispuštene vode može da dostigne maks.
57 stepeni.

 

Razne primene

Moguće su razne vrste primene uz THERMA V jedinice, u novogradnji i prilikom renoviranja kuće.

Novogradnja

Uz monoblok i split modele za nisku temperaturu, mogući su i grejanje i Hlađenje.

 

Renoviranje kuće

Prilikom renoviranja, THERMA V možete povezati na postojeći sistem kotlova, da biste optimizovali energetsku efikasnost i kapacitet zagrevanja.

Takođe, THERMA V za visoke temperature može u potpunosti da zameni postojeći kotao, obezbeđujući toplu vodu, temperature 80°C.

THERMA V LG

Zbog čega THERMA V?

LG Therma V napravljen je tako da kupcu pruži neuporedive vrednosti poput uštede energije, udobnosti, jednostavnog upravljanja i usluga, i to primenom naprednih tehnologija.
LG tehnologija invertera pruža izvrsnu energetsku efikasnost sa optimalnim komponentama, kao što su pumpa za vodu, izmenjivač toplote i motor ventilatora. Osim toga, tehnologija kontrole pritiska pruža stabilan kapacitet zagrevanja na niskoj temperaturi i bez teškoća dostiže ciljni učinak. Pored toga, diferencirana struktura koju čine koncept sve-u-jednom, zlatna zaštita i funkcije usmerene prema korisniku, poboljšavaju ugled profesionalaca i zadovoljstvo krajnjih korisnika, jer mogu da isprobaju čitav asortiman kompanije LG, kapaciteta zagrevanja od 3 kW do 16 kW.

THERMA V

 

1.ENERGETSKA EFIKASNOST

- Moćni BLDC* kompresor

THERMA V je opremljena BLDC* kompresorom koji koristi snažan neodimijumski magnet.
Taj kompresor je efikasniji u poređenju sa standardnim AC inverterom i optimizovan je za
sezonsku efikasnost.

*BLDC: Motor jednosm. struje bez četkica

 - Izuzetno efikasna pumpa za vodu

THERMA V je opremljena veoma efikasnom pumpom za vodu, A-klase. Pritisak pumpe možete podešavati, tako da odgovara projektnim uslovima.


-Poboljšani izmenjivač toplote

Efikasnost i učinak su poboljšani zahvaljujući većem stepenu razmene toplote pomoću lamela
sa širokim otvorima i novom optimalnom dizajnu usmerivača rashl. sredstva, primenjenom na
izmenjivaču toplote.

Lopatica sa širokim otvorima
Efikasnost izmenjivača toplote je poboljšana do 28%.
Optimizovana putanja izmenjivača toplote
Poboljšana efikasnost ciklusa za do 5% uz ravnomernu
distribuciju.


- BLDC motor ventilatora sa inverterom

LG BLDC motor ventilatora donosi dodatnu uštedu energije i do 40% pri maloj brzini i 20% pri velikoj brzini u poređenju sa AC motorom.

 

2. PRAKTIČNOST I KOMFOR

 -Pouzdanost na niskoj temperaturi

Kontrola pritiska povećava učinak grejanja, tako što radi stabilno pri niskoj spoljnoj temperaturi.
- Režim tihog rada i Raspored

Režim tihog rada može da smanji nivo buke, naročito noću pritiskom na dugme daljinskog upravljača, a korisnici mogu da podese i nedeljni raspored uključivanja/isključivanja.

- Rad u zavisnosti od vremenskih uslova

Ako korisnici izaberu ovaj režim, zadata temperatura automatski će pratiti spoljnu temperaturu. Ako se spoljna temperatura smanji, kapacitet grejanja kuće će se automatski povećati, da bi učinak grejanja bio prijatan, u zavisnosti od vremenskih uslova.


 

- Funkcija “Anti-Legionella”

Kada se uključi funkcija “Anti-legionella” (sprečavanje pojave bakterije legionelle), THERMA V automatski jednom nedeljno zagreje čitav rezervoar za vodu, dok temperatura vode ne dostigne 80°C.3. JEDNOSTAVNO INSTALIRANJE I SERVISIRANJE

- Jednostavno instaliranje i servisiranje

Koncept sve-u-jednom LG će praktično obezbediti potpuno opremljen monoblok sa 4 glavne komponente (osim monobloka od 3 kW). Nema potrebe za radom na cevima sa rashladnim sredstvom, jednostavnije i brže instaliranje.

-Kompaktan i
tanak

THERMA V je oblikovan tako da veličina i težina budu svedeni na najmanju meru, da bi se
obezbedilo jednostavno i efikasno instaliranje.
Rad u vanrednim situacijama

Čak i u slučaju iznenadnih grešaka na proizvodu, THERMA V obezbeđuje stabilno zagrevanje, tako što primenjuje 2 koraka kontrole vanredne situacije.