Computherm Q7RF

COMPUTHERM Q7RF
Digitalni programabilni sobni termostat sa radio frekvencijom

Termostat Computherm Q7RF poseduje digitalni displej koji koji obezbeđuje preciznije merenje i podešavanje temperature nego što to je to moguće kod starih mehaničkih termostata.

Termostat Computherm Q7RF je programabilan, može se programirati za svaki pojedini dan u nedelji. Postoji mogućnost podešavanja 6 vremena uključenja dnevno a uz svako vreme se može podesiti posebna temperatura kao i 4 različite mogućnosti za privremenu izmenu programirane temperature:

 • promena temperature do uključenja sleddećeg programa
 • promena temperature na period od 1 do 9 sati (party program)
 • promena temperature na period od 1 do 99 dana (program za godišnji odmor)
 • promena temperature do sledeće manuelne intervencije (isključenje programa).

Pored ovog može se podesiti osetljivost regulacije termostata, ima ugrađenu zaštitnu funkciju za kotao, može se kalibrirati termometar i privremeno zaključavati tastatura. Imate mogućnost izbora režima grejanja (fabričko podešena) ili režima hlađenja na jednostavan način. Preporučujemo ga za prostorije gde je potrebno programiranje, a važno je tačno merenje temperature i određivanje temperature uključenja, kao i precizno uključivanje aparata.  Unutar dometa je prenosiv, veza sa kotlom se obezbeđuje radiofrekvencijama. Nesmetani rad garantuje sopstveni sigurnosni kod. U slučaju potrebe termostat se može dopuniti sa konektorom (COMPUTHERM Q1RX) kojim upravlja radiofrekventni termostat.

 

Karakteristike:

 • Opseg merenja temperature : 5-35oC (u sekvencama od po 0,1oC)
 • Opseg podešavanja temperature : 5-35oC (u sekvencama od po 0,5oC)
 • Preciznost merenja temperature:+/- 0,5oC
 • Osetljivost uključenja: +/- 0,1oC, +/- 0,2oC, +/- 0,3oC
 • Priključna jačina struje: 8A (2A indukativnog opterećenja)
 • Napon napajanja: 2 x 1,5V alkalne baterije tipa LR6 dimenzije AA
 • Radna frekvencija: 868,35 mhz
 • Domet: otprilike 50m na otvorenom prostoru

Najvažniji tehnički podaci prijemne jedinice:

 • Napon napajanja: 230V AC, 50Hz
 • Priključni napon: 24V AC/DC...250V AC, 50Hz
 • Priključna jačina struje: 6A(2A induktivnog opterećenja)

 

Ovaj proizvod možete poručiti preko našeg webshopa ovde.

Uputstvo za korišćenje vam je na raspolaganju ovde.