Kotao Sime Solida EV3Sime SOLIDA EV3 kotao na čvrsto gorivo 23kW

Fabrika Sime obraća pažnju na energetske probleme i reaguje na potrebu korišćenja obnovljivih izvora energije pa nudi tržištu širok asortiman proizvoda na biomasu.

Solida EV - kotlovi od livenog gvožđa na čvrsta goriva snage 23kW

- veći kapacitet
- vrata ložišta većih dimenzija za lakše loženje i čišćenje
- odnos težine i snage je značajno smanjen u korist snage

Model   Solida EV3
Toplotna snaga (ugalj)* kW 23
Klasa (prema EN 303-5)   /
Elementi od livenog gvožđa no 3
Trajanje punjenja jednog punjenja (ugalj) h ≥ 4
Trajanje punjenja jednog punjenja (drva) h ≥ 2
Zapremina punjenja dm3 42.7
Minimalni pritisak u dimnjaku mbar 0.08
Maksimalni radni pritisak bar 4
Probni pritisak bar 6
Maksimalna dozvoljena temperatura vode oC 95
Maksimalna temperatura povratne vode uređaja oC 50
Sadržaj vode l 30
P (dubina) mm 425
L (dubina komore za sagorevanje) mm 346
Težina kg 226

* Kada je reč o radu sa tvrdim drvom (breza - hrast - maslina) toplotna snaga je smanjena za oko 10%