Kotlovi Sime Italija

Kompanija Sime Italija je je jedan od najvećih svetskih proizvođača kotlova na sve vrste goriva.

Uporedna tabela kotlova Sime Italija