Pelet

Pelet je obnovljivo gorivo, koje malo zagadjuje okolinu i značajno smanjuje troškove grejanja kuća ali i većih objekata.Pelet sve više postaje alternativa uglju i drvima širom Severne Amerike i Evrope.To je proizvod napravljen od biomase obnovljivih materija – uglavnom recikliranjem otpada drveta.
Trenutno postoji oko 1.000.000 domova u SAD koji koriste drvene pelete za grejanje a u Evropi je taj broj već duplo veći i iz dana u dan raste,dakle sudeći po ovom trendu radi se o gorivu budućnosti kad je u pitanju zagrevanje prostorija.Pelet kao gorivo za grejanje može se naći i u velikim prostorima kao što su škole i poslovne zgrade.

Ukratko, pelet je način da se iskoriste milioni tona otpada od biomase i da se sve to pretvori u energiju.

Šta je to biomasa?

Tehnički neupotrebljivo drvo,sitne grane nepogodne za transport, piljevina,slama,kukuruzovina,ljuske suncokreta zajedno sa desetinama drugih poljoprivrednih proizvoda i proizvoda koji mogu da se koriste za energiju, sve su primeri biomase.Najvažniji princip biomase je da je obnovljiva.
Izuzetna je efikasnost sagorevanja peleta od sirove biomase.Pelet gorionici imaju najniže emisije čestica od svih gorionika za čvrsta goriva .
Imajući u vidu odgovarajuće inicijative održivog upravljanja poljoprivrednim i šumskim biomasama mogućnost proizvodnje peleta je praktično neograničena, a pokazalo se da je cena stabilna u poređenju sa fosilnim gorivima.

Ogromna količina materijala ostaje neupotrebljiva u šumama nakon sečaa. Ovaj materijal je loš za proizvođače drvenih proizvoda, ali je savršeno sredstvo za komercijalne pelet proizvođače.Sa porastom upotrebe peleta povećava se i broj proizvodjača peleta konkurencija je sve veća a cene niže,ovakav trend se može očekivati i u budućnosti pa je grejanje na pelete prava investicija koja će vam dugoročno uštedeti mnogo novca.

Mnogi proizvođači peleta koriste nusproizvoda (kao drvni otpad) i presuju ih u male granule koje su jedinstvene u veličini, obliku, vlazi, gustini i sadržaju energije.

Zašto jednostavno ne goreti sirovu biomasu?

Prvo, sadržaj vlage peleta je znatno niži (4% do 8% vode u odnosu na 20% do 60% za sirove biomase). Manje vlage znači veću vrednost BTU i lakše rukovanje. Drugo, gustina peleta goriva je značajno veća od sirove biomase računajući i ogrevno drvo. Više goriva se može transportovati u datom prostoru kamiona, a više energije može da se skladišti u vašem kućnom prostoru. Treće, peleti su predvidljivi po količini energije koju će osloboditi pa se sa njima efikasno rukuje. Njihov jedinstven oblik i veličina omogućavaju manji i jednostavniji sistem koji smanjuje troškove.Ova visoka gustina i jedinstven oblik omogućavaju potpunu automatizaciju kotlova pa u ložionicu nemorate da ulazite po nedelju dana.Dakle sa grejanjem na pelet imaćete uslove kao da imate daljinsko gradsko centralno grejanje.Ako ste koristili klasične kotlove za centralno grejanje znate koliko obaveza i vremena zahtevaju.