Servis klima uređaja

Koliko je važan godišnji servis klima uređaja?

Loš kvalitet vazduha i neprijatan miris u klimatizovanim prostorijama nastaje kao posledica neredovnog servisiranja klima uređaja. Usled lošeg ili nikakvog održavanja, klima uređaj može postati pravo leglo bakterija, mikrooganizama i svega ostalog što utiče na loš kvalitet vazduha, a samim tim i na zdravlje. Takođe, nedovoljno održavanje utiče i na sam rad klima uređaja, jer usled prljavštine dolazi do smanjenog protoka vazduha što povećava potrošnju električne energije i  opterećuje komresor čime mu smanjuje radni vek.

Uzrok nastanka prljavštine u klima uređajima

Vazduh u prostoriji može biti pun prašine, kuhinjskih isparenja, duvanskog dima i ostalih nečistoća štetnih po zdravlje. Unutrašnja jedinica klima uređaja takav vazduh uvlači kroz otvore koji se nalaze sa gornje strane plastične maske. Deo prljavštine se prilikom strujanja zadržava na samoj plastici. Sledeći korak je prolazak vazduha kroz elektrostatičke filtere smeštene ispod poklopca klima uređaja. To su plastične mrežice koje su obično podeljene na dva dela. Funkcionišu tako što strujanje vazduha kroz sitne otvore na njima proizvodi elektrostatički naboj koji  zadržava većinu nečistoća iz vazduha. Ispod njih se nalazi saće (isparivač) na kome se vazduh greje ili hladi u zavisnosti od režima rada klima uređaja. Ukoliko su filteri zaprljani, prljavština ne može da se zadrži na njima i prolazi preko isparivača. Temperaturni uslovi na njemu, a pogotovo vlaga  koja nastaje u režimu hlađenja, izuzetno pogoduje razvoju bakterija i mikroorganizama. Ta prljavština delom ostaje i u kadici za sakupljanje kondenzata. Takav vazduh dalje prolazi preko ventilatora koji tu prljavštinu taloži na plastičnim krilcima.


Servis klima uređaja

Zbog navedenih razloga, veoma je važno bar jednom godišnje uraditi kompletan servis klima uređaja koje treba da izvrši stručno lice. Prilikom čišćenja klima uređaja se koriste tečnosti specijalno namenjene za to. Servis podrazumeva skidanje i pranje plastičnih delova unutrašnje jedinice klima uređaja preko kojih prolazi vazduh, filtera, turbine ventilatora, kadice za sakupljanje kondenzata i pranje isparivača. Spoljnu jedinicu klima uređaja najčešće nije potrebno rastavljati, već se samo izduva i opere prljavština nakupljena na isparivaču. U servis spada i provera prutiska freona u klima uređaju, koji je u nekim slučajevima potrebno dopuniti. Nakon završetka se klima uređaj pušta u rad i testira.


Šta možete sami uraditi?

Obično se preporučuje čušćenje filtera jednom mesečno ili češće u zavisnosti koliko se klima uređaj koristi i uslova u prostoriji kojoj se nalazi. Potrebno ja da podignete poklopac unutrašnje jedinice klima uređaje i laganim pokretima izvadite elektrostatičke filtere koji se nalaze odmah ispod. Možete ih oprati u kadi, mlakom vodom, pomoću nekog deterdženta ili tečnog sapuna. Kada se filteri prosuše, vratite ih u klima uređaj.

Redovnim servisom produžavate radni vek klima uređaja, štedite električnu energiju i boravak u klimatizovanoj prostoriji činite prijatnijim i zdravijim.