Vakumiranje klima

   Vakumiranje klima uređaja

 

Pod vakumiranjem se podrazumeva izvlačenje vazduha iz sistema, koji je neophodno ukloniti iz cevi pre puštanja freona. Vakumiranje klima uređaja prilikom ugradnje je neophodno jer u sistemu mogu ostati vlaga i čestice koje mogu skratiti radni vek klime i za 50%.  Freon, kojim se pune klima uređaji, posle sabijanja prolazi kroz kapilarnu cev gde dolazi do isparavanja. Ona je milimetarskih dimenzija, freon na tom mestu isparava na temperaturama nižim od 00C, a vlaga iz vazduha mrzne na 00C pa dolazi do začepljenja. Čestice koje ostanu u cevima vremenom mogu oštetiti delove klima uređaja. Vazduh koji ostane u sistenu reaguje sa freonom i stvara kiselinu koja može da začepi kapilaru i time izazove pregrevanje, što povećava temperaturu ulja i njegovu razgradivost, čime podmazivanje prestaje da bude efikasno i dovodi do kvara kompresora klima uređaja. Vakumiranjem cevi prilokom ugradnje klima uređaja se takođe proverava ispravnost spojeva na holenderima.

16.05.2013.