Energetska klasa klima

Šta znači energetska klasa klima uređaja?

Energetska klasa ili razred je slovan oznaka od slova A do slova G kojom se označava odnos dobijene
rashladne/grejne snage i uložene električne energije prema tabeli. Odnos dobijene snage i uložene
električne energije predstavlja koeficijent iskorištenja.

COP ( coefficient of performance ) - koeficijent iskorištenja kod grejanja

EER ( energy efficiency ratio ) - koeficijent iskorištenja kod hlađenja